قیمت دستگاه تمام اتوماتیک فیلتر هوا

قیمت دستگاه فیلتر هوا دستی: نوین فیلتر سپاهان دستگاه فیلتر هوا دستی تولید نمی‌کند.

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا نیمه اتوماتیک A: هد میکس تیپ ۱ – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – نازل تزریق یک سری – قیمت ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه نیمه اتوماتیک تولید فیلتر هوا B: هد میکس تیپ ۲ – آب خنک (Cooling Water) – چیلر – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – مخازن صنعتی دوجداره۸۰ لیتری – همزن اتوماتیک پلی – نازل تزریق۲ سری – سیستم برق inverter – قیمت ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه فیلتر هوا نیمه اتوماتیک C: کلیه مشخصات نیمه اتوماتیک B – میز نیمه اتوماتیک – سیستم برق PLC – نازل تزریق ۲ سری – سیستم برق inverter – قیمت ۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ A: هد میکس تیپ ۱ – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – نازل تزریق یک سری – قیمت ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه اتوماتیک تولید فیلتر هوا تیپ B: هد میکس رباتیک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم کنترلر PLC – نازل تزریق ۲ سری – سیستم برق inverter – کنترلر لمسی با نرم افزار لمسی – قیمت ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ C: هد میکس رباتیک آب خنک + سیستم سرمایش گرمایش (چیلر) – مخازن دو جداره آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم کنترلر PLC – نازل تزریق سه سری – سیستم برق inverter – کنترلر لمسی با نرم افزار فارسی نازل تزریق۳ سری – قیمت ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ D: هد میکس رباتیک آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – کنترلر تحت PC Basis با مادربرد CNC – تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکه و اتصال به اینترنت – نازل تزریق ۳ سری – سیستم برق inverter – قیمت ۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ E: هد میکس رباتیک آب خنک – سیستم سرمایش گرمایش (چیلر) – مخازن دو جداره آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد- سیستم برق inverter – کنترلر تحت PC Basis با مادربرد CNC – تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکهAnyDesk و اتصال به اینترنت – نازل تزریق چهار سری — (۲ سال گارانتی) – قیمت ۴۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ E سه محور: مشخصات دستگاه اتوماتیک D – هد میکس CNC سه محور جهت مصارف خاص – مشابه عملکرد پرینتر سه بعدی- (۲ سال گارانتی) – قیمت ۵۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

Comments are closed.