قیمت دستگاه تمام اتوماتیک فیلتر هوا

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا نیمه اتوماتیکA با مشخصات فنی هدمیکس تیپ یک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – نازل تزریق یک سری – قیمت ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه نیمه اتوماتیک تولید فیلتر هوا B: کلیه مشخصات نیمه اتوماتیک A – میز نیمه اتوماتیک – سیستم برق PLC – نازل تزریق ۲ سری – سیستم inverter – قیمت ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ A با مشخصات فنی هد میکس تیپ ۱ – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – میزCNC – سیستم برق PLC – نازل تزریق ۲ سری – سیستم برق inverter – کنترلر لمسی با نرم افزار فارسی -قیمت ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه اتوماتیک تولید فیلتر هوا تیپ B با مشخصات فنی هد میکس تیپ ۲ – آب خنک (Cooling Water) – چیلر- تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – میزCNC – سیستم برق PLC – نازل تزریق ۳ سری – سیستم برق inverter – کنترلر لمسی با نرم افزار فارسی -قیمت ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ C – هد میکس CNC – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – تحت PC با مادربرد CNC – تعریف قالب با نرم افزار MAGH3 فارسی – تعریف قالب های تمام سازندگان خودرو توسط اپراتور و پروگرام از راه دور توسط سازنده تحت شبکه و اتصال به اینترنت – نازل تزریق ۴ سری – سیستم برق inverter – قیمت ۳۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوای اتوماتیک تیپ D – هد میکسCNC – آب خنک (Cooling Water) – چیلر – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – تحت PC با مادربرد CNC – تعریف قالب با نرم افزار MAGH3 فارسی – تعریف قالب های تمام سازندگان خودرو توسط اپراتور و پروگرام از راه دور توسط سازنده تحت شبکه و اتصال به اینترنت – نازل تزریق ۴ سری – سیستم برق inverter – قیمت ۴۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه اتوماتیک تولید فیلتر هوا تیپ D سه محور: مشخصات دستگاه تیپ D – هدمیکس CNC سه محور جهت مصارف خاص غیر از فیلتر هوا – مشابه عملکرد پرینتر سه بعدی – قیمت ۵۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

Comments are closed