دستگاه تولید فیلتر هوا

دستگاه فیلتر هوا دستی: نوین فیلتر سپاهان دستگاه فیلتر هوا دستی تولید نمی‌کند.

دستگاه تولید فیلتر هوا نیمه اتوماتیک A: هد میکس تیپ ۱ – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – قیمت ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه نیمه اتوماتیک تولید فیلتر هوا B: هد میکس تیپ ۲ – آب خنک (Cooling Water) – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم برق inverter – قیمت ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا نیمه اتوماتیک C: هد میکس طرح ایتالیا – آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم برق inverter – قیمت ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا نیمه اتوماتیک D: کلیه مشخصات نیمه اتوماتیک C – میز نیمه اتوماتیک – سیستم برق inverter – قیمت ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ A: هد میکس رباتیک تیپ ۱ – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – قیمت ۳۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ B: هد میکس رباتیک تیپ ۲ -آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم برق inverter – قیمت ۳۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ C: هد میکس طرح ایتالیا – آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم کنترلر PLC – سیستم برق inverter – قیمت ۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ D: هد میکس طرح ایتالیا – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم برق inverter – کنترلر تحت PC Basis با مادربرد – CNC تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکه و اتصال به اینترنت – قیمت ۵۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ E: هد میکس طرح ایتالیا – آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم برق inverter – کنترلر تحت PC Basis با مادربرد – CNC تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکه و اتصال به اینترنت – قیمت ۶۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ E سه محور: مشخصات دستگاه اتوماتیک E – هد میکس CNC سه محور جهت مصارف خاص – قیمت ۷۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ F: کلیه مشخصات دستگاه تیپ E – دو عدد سیستم تزریق مجزا – طراحی جهت مصارف کارخانه‌ای و چند شیفتی – قیمت ۱۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

Comments are closed.