قیمت دستگاه تمام اتوماتیک فیلتر هوا

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا نیمه اتوماتیک A: هد میکس اتوماتیک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – نازل تزریق یک سری – قیمت ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه نیمه اتوماتیک تولید فیلتر هوا B: هد میکس اتوماتیک آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – نازل تزریق دو سری – سیستم برق inverter – همزن اتوماتیک پلی یورتان – قیمت ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

هد میکس اتوماتیک آب خنک + سیستم سرمایش گرمایش (چیلر) – مخازن دو جداره آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – میز نیمه اتوماتیک – نازل تزریق سه سری – سیستم برق inverter – همزن اتوماتیک پلی یورتان – قیمت ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک رباتیک تیپ A: هد میکس رباتیک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم کنترلر PLC – نازل تزریق سه سری – سیستم برق inverter – کنترلر لمسی با نرم افزار لمسی – قیمت ۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه اتوماتیک رباتیک تولید فیلتر هوا تیپ B: هد میکس رباتیک آب خنک + سیستم سرمایش گرمایش (چیلر) – مخازن دو جداره آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم کنترلر PLC – نازل تزریق سه سری – سیستم برق inverter – کنترلر لمسی با نرم افزار فارسی – قیمت ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک رباتیک تیپ C: هد میکس رباتیک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – کنترلر تحت PC Basis با مادربر CNC – تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکه و اتصال به اینترنت – نازل تزریق چهار سری – سیستم برق inverter – قیمت ۴۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک رباتیک تیپ D: هد میکس رباتیک آب خنک – سیستم سرمایش گرمایش (چیلر) – مخازن دو جداره آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – کنترلر تحت PC Basis با مادربرد CNC – تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکه و اتصال به اینترنت – نازل تزریق چهار سری – سیستم برق inverter – قیمت ۴۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک رباتیک تیپ D سه محور: مشخصات دستگاه اتوماتیک D – هد میکس CNC سه محور جهت مصارف خاص – مشابه عملکرد پرینتر سه بعدی – قیمت ۵۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

 

Comments are closed.