دستگاه تولید فیلتر هوا

دستگاه فیلتر هوا دستی: نوین فیلتر سپاهان دستگاه فیلتر هوا دستی تولید نمی‌کند.

دستگاه تولید فیلتر هوا نیمه اتوماتیک A: هد میکس تیپ ۱ – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – قیمت ۳۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه نیمه اتوماتیک تولید فیلتر هوا B: کلیه مشخصات نیمه اتوماتیک A – میز نیمه اتوماتیک – سیستم برق inverter – قیمت ۴۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ A: هد میکس رباتیک تیپ ۱ – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – قیمت ۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ B: هد میکس رباتیک تیپ ۲ -آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – قیمت ۸۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ C: هد میکس طرح ایتالیا – آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم کنترلر PLC – سیستم برق inverter – قیمت ۹۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ D: هد میکس طرح ایتالیا – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم برق inverter – کنترلر تحت PC Basis با مادربرد – CNC تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکه و اتصال به اینترنت – قیمت ۱۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ E: هد میکس طرح ایتالیا – آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم برق inverter – کنترلر تحت PC Basis با مادربرد – CNC تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکه و اتصال به اینترنت – قیمت ۱۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ E سه محور: مشخصات دستگاه اتوماتیک E – هد میکس CNC سه محور جهت مصارف خاص – قیمت ۱۶۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ F: مشخصات معادل ۲ عدد تیپ D – طراحی جهت مصارف صنعتی – قیمت ۱۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ F1: مشخصات معادل دو عدد تیپ E – طراحی جهت مصارف کارخانه ای و چند شیفتی – چیلر (کولر گازی Cold+Plus) – قیمت ۱۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

غلطک طرح قدیم ۷٫۹۰۰٫۰۰۰

غلطک طرح جدید ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰

هدمیکس معمولی ۹٫۸۰۰٫۰۰۰

هد میکس طرح ایتالیا ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰

سیستم آب خنک ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰

سیستم برش اتوماتیک ۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰

دستگاه می‌تواند بنا به سفارش مشتری در ابعاد و مشخصات فنی مختلف جهت مصارف و فیلتر های متعدد ساخته شود که در این صورت، قیمت به صورت توافقی می‌باشد.

Comments are closed.