دستگاه تولید فیلتر هوا

دستگاه فیلتر هوا دستی: نوین فیلتر سپاهان دستگاه فیلتر هوا دستی تولید نمی‌کند.

دستگاه تولید فیلتر هوا نیمه اتوماتیک A: هد میکس تیپ ۱ – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – قیمت ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه نیمه اتوماتیک تولید فیلتر هوا B: هد میکس تیپ ۲ – آب خنک (Cooling Water) – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – مخازن صنعتی دوجداره ۸۰ لیتری – سیستم برق inverter – قیمت ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا نیمه اتوماتیک C: کلیه مشخصات نیمه اتوماتیک B – میز نیمه اتوماتیک – سیستم برق inverter – قیمت ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ A: هد میکس رباتیک تیپ ۱ – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد  قیمت ۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ B: هد میکس رباتیک آب خنک – مخازن دو جداره آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم کنترلر PLC – نازل تزریق سه سری – سیستم برق inverter – کنترلر لمسی با نرم افزار فارسی – قیمت ۴۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ C: هد میکس رباتیک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – کنترلر تحت PC Basis با مادربرد – CNC تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکه و اتصال به اینترنت – سیستم برق inverter – قیمت ۵۶٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ D: هد میکس رباتیک – آب خنک (Cooling Water) – مخازن دو جداره آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد- سیستم برق inverter – کنترلر تحت PC Basis با مادربرد – CNC تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکهAnyDesk و اتصال به اینترنت – قیمت ۶۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ D سه محور: مشخصات دستگاه اتوماتیک D – هد میکس CNC سه محور جهت مصارف خاص – مشابه عملکرد پرینتر سه بعدی- قیمت ۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ E: کلیه مشخصات دستگاه تیپ D – دو عدد سیستم تزریق مجزا – طراحی جهت مصارف کارخانه‌ای و چند شیفتی – قیمت ۱۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

Comments are closed.