دستگاه چین کن کاغذ

دستگاه‌های چین کن کاغذ نوین فیلتر سپاهان در مدل‌ها و قیمت‌های زیر ساخته می‌شوند:

دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ A:  انتقال نیرو تسمه تایم – غلطک پراید و پژو – سیستم ماردون – سیستم inverter غلطک پراید و پژو – برش دستی – قیمت ۴۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ B: انتقال نیرو تسمه تایم – غلطک پراید و پژو – سیستم ماردون – سیستم inverter غلطک پراید و پژو- برق برقی اتوماتیک – قیمت ۵۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ C: سیستم ماردون – سیستم inverter – غلطک پراید و پژو ۴۰۵ جدید – انتقال نیرو تسمه تایم -برش برقی اتوماتیک – کنترلر PLC – برش دستی – قیمت ۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کاغذ تیغه‌ای تیپ A: قابلیت چین کردن کاغذ از ارتفاع ۴ ت ۲۵ میلیمتر و پهنای ۵۰ سانتیمتر – سیستم اینورتر – انتقال نیرو تسمه تایم – بدون پرفراژ – قیمت ۵۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ تیغه‌ای تیپ ‌B: قابلیت چین کردن کاغذ از ارتفاع ۴ ت ۴۰ میلیمتر و پهنای ۷۰ سانتیمتر – سیستم پرفراژ و علامت زن – سیستم برش کاغذ قبل از چین در پهنای مختلف – سیستم اینورتر – انتقال نیرو تسمه تایم – قیمت ۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کاغذ تیغه ای تیپ C: قابلیت چین کردن کاغذ از ارتفاع ۴ ت ۴۰ میلیمتر و پهنای ۱۲۰ سانتیمتر – سیستم پرفراژ و علامت زن – سیستم برش کاغذ قبل از چین در پهنای مختلف – سیستم اینورتر – انتقال نیرو تسمه تایم – کنترلر PLC – قیمت ۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کاغذ

دستگاه چین کن کاغذ

Comments are closed.