قیمت دستگاه چین کن کاغذ

قیمت دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ A: اانتقال نیرو تسمه تایم – غلطک پراید و پژو – سیستم ماردون – سیستم inverter غلطک پراید و پژو – قیمت ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ B:انتقال نیرو تسمه تایم – غلطک پراید و پژو – سیستم ماردون – سیستم inverter غلطک پراید و پژو- برق برقی اتوماتیک – قیمت ۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ C: سیستم ماردون – سیستم inverter – غلطک پراید و پژو ۴۰۵ جدید – انتقال نیرو تسمه – (۲ سال گارانتی+۲سال گارانتی تعویض غلطک) – قیمت ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ D: سیستم ماردون – سیستم inverter – غلطک پراید و پژو ۴۰۵ جدید – انتقال نیرو تسمه تایم -برش برقی اتوماتیک – کنترلر PLC به همراه کنترل لمسی با نرم افزار فارسی – (۲ سال گارانتی+۲سال گارانتی تعویض غلطک) – قیمت ۳۴٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

 

دستگاه چین کاغذ

 

دستگاه چین کن کاغذ

Comments are closed.