دستگاه چین کن کاغذ

دستگاه‌های چین کن کاغذ نوین فیلتر سپاهان در مدل‌ها و قیمت‌های زیر ساخته می‌شوند:

دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ A:  انتقال نیرو تسمه تایم – غلطک پراید و پژو – سیستم ماردون – سیستم inverter غلطک پراید و پژو – برش دستی – قیمت ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ B: انتقال نیرو تسمه تایم – غلطک پراید و پژو – سیستم ماردون – سیستم inverter غلطک پراید و پژو- برق برقی اتوماتیک – قیمت ۴۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ C: سیستم ماردون – سیستم inverter – غلطک پراید و پژو ۴۰۵ جدید – انتقال نیرو تسمه تایم -برش برقی اتوماتیک – کنترلر PLC به همراه کنترل لمسی با نرم افزار فارسی – قیمت ۵۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ تیغه‌ای تیپ A: قابلیت چین کردن کاغذ از ارتفاع ۴ ت ۳۰ میلیمتر و پهنای ۵۰ سانتیمتر – قیمت ۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کاغذ تیغه‌ای تیپ B: قابلیت چین کردن کاغذ از ارتفاع ۴ ت ۴۰ میلیمتر و پهنای ۸۰ سانتیمتر – سیستم اینورتر – انتقال نیرو تسمه تایم – قیمت ۶۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ تیغه‌ای تیپ C: قابلیت چین کردن کاغذ از ارتفاع ۴ ت ۴۰ میلیمتر و پهنای ۱۲۰ سانتیمتر – سیستم پرفراژ – سیستم برش کاغذ قبل از چین در پهنای مختلف – سیستم اینورتر – انتقال نیرو تسمه تایم – قیمت ۷۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کاغذ

دستگاه چین کن کاغذ

Comments are closed.