دستگاه چین کن کاغذ

دستگاه‌های چین کن کاغذ نوین فیلتر سپاهان در مدل‌ها و قیمت‌های زیر ساخته می‌شوند:

دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ A:  انتقال نیرو تسمه تایم – غلطک پراید و پژو – سیستم ماردون – سیستم inverter غلطک پراید و پژو – برش دستی – قیمت ۱۸۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ B: انتقال نیرو تسمه تایم – غلطک پراید و پژو – سیستم ماردون – سیستم inverter غلطک پراید و پژو- برق برقی اتوماتیک – قیمت ۲۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ غلطکی تیپ C: سیستم ماردون – سیستم inverter – غلطک پراید و پژو ۴۰۵ جدید – انتقال نیرو تسمه تایم -برش برقی اتوماتیک – کنترلر PLC – برش دستی – قیمت ۲۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کاغذ تیغه‌ای تیپ A: قابلیت چین کردن کاغذ از ارتفاع ۸ تا ۲۵ میلیمتر و پهنای ۵۰ سانتیمتر – سیستم اینورتر – انتقال نیرو تسمه تایم – بدون پرفراژ – قیمت ۱۸۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ تیغه‌ای تیپ ‌B: قابلیت چین کردن کاغذ از ارتفاع ۴ تا ۴۰ میلیمتر و پهنای ۷۰ سانتیمتر – سیستم برش کاغذ عرضی قبل از چین در پهنای مختلف به همراه پرفراژ و علامت زن – سیستم اینورتر – انتقال نیرو تسمه تایم – قیمت ۲۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کاغذ تیغه ای تیپ C: قابلیت چین کردن کاغذ از ارتفاع ۴ تا ۴۰ میلیمتر و پهنای ۱۲۰ سانتیمتر – سیستم برش کاغذ عرضی قبل از چین در پهنای مختلف به همراه پرفراژ و علامت زن- سیستم اینورتر – انتقال نیرو تسمه تایم – کنترلر PLC – قیمت ۳۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کن کاغذ تیغه ای تیپ D: قابلیت چن کردن کاغذ از ارتفاع ۴ تا ۴۰ میلیمتر و پهنای ۱۲۰ سانتیمتر – سیستم پرفراژ قبل از چین در پهنای مختلف به همراه علامت زن – سیستم اینتورتر کنترلر HDMI+PLC – قیمت ۴۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان


قیمت غلطک طرح قدیم ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت غلطک طرح جدید ۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت ماردون دستگاه چین کن کاغذ آلومینیومی چپ و راست چین استاندارد ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت ماردون دستگاه چین کن کاغذ آلومینیومی چپ و راست چین دلخواه ۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

تیغه دستگاه چین کن تیغه ای سایز ۴۰ قیمت ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

تیغه دستگاه چین کن تیغه ای سایز ۶۰ قیمت ۳۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

تیغه دستگاه چین کن تیغه ای سایز ۸۰ قیمت ۴۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

تیغه دستگاه چین کن تیغه ای سایز ۱۲۰ قیمت ۵۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه چین کاغذ

دستگاه چین کن کاغذ

Comments are closed.