نکاتی در مورد فیلتر هوا

دلیل لرزش موتور ماشین چیست؟ و باید چه کاری انجام دهیم؟

اگر در هنگام ایستادن خودرو، موتور خودرو لرزش و تکان‌های عجیب دارد و یا زمانی که گاز را می‌فشارید و خودرو دیر به فشار گاز واکنش نشان می‌دهد، سریع باید اقداماتی جهت حل مشکل خودرو بردارید.

مواردی که باعث لرزش بیش از حد خودرو می‌شوند عبارتند از: کثیف بودن فیلتر هوای ماشین، وجود نقص در سیستم جرقه‌زنی در شمع‌های خودرو، خراب بودن وایر شمع‌ها.

چرا باید فیلتر هوا تمیز باشد؟

تمیز نگه داشتن فیلتر هوا موجب تمیزماندن موتور اتومبیل و عدم وجود ذرات و خرده آشغال ها در آن می شود که خود عاملی موثر در عملکرد بهینه موتور است. تمیز نگه داشتن فیلتر همچنین سبب کاهش مصرف وسوخت خودرو نیز می شود که به معنی صرفه جویی در هزینه ها می باشد. هزینه ای که برای تعویض یک فیلتر هوا صرف می شود موجب صرفه جویی به مقدار چند برابر همان هزینه در مصرف سوخت می شود.

در مورد ماشین ها، سیستم های خود تمیز کننده ای مانند آنچه در بدن انسان وجود دارد، تعبیه نشده است. در صورت کارکرد موتور بدون فیلتر هوا، خیلی زود فضای موتور پر از مواد مزاحمی چون حشرات، برگ ها و خرده آشغال های دیگر می شود.به علاوه تمامی مواد شیمیایی مضر نیز وارد موتور خواهند شد.

Comments are closed.