وسایل آزمایشگاهی تولید فیلتر هوا

برای گرفتن استاندارد فیلتر هوا تولیدی، باید آزمایشگاه با وسایل مورد نیاز و مورد تایید استاندارد را در کارخانه و یا کارگاه خود داشته باشید. ما تعدادی از این وسایل را برای شما تهیه کرده ایم. در زیر می توانید لیست آنها به همراه قیمت را مشاهده فرمایید:

قیمت فریزر آزمایشگاهی جهت فیلتر هوا خودروهای سبک – ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان.

قیمت فریزر آزمایشگاهی جهت فیلتر خودرو های سنگین و سبک – ۸۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان.

قیمت گرم کن جهت فیلتر خودرو های سبک – ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان.

قیمت گرم کن فیلتر هوای خودرو های سنگین و سبک – ۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان.

قیمت وسایل اندازه گیری آزمایشگاه فیلتر هوا ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان.

کلیه تجهیزات یک سال ضمانت فنی و به شرط تایید اداره استاندارد و کالیبراسیون دقیق می‌باشد.

Comments are closed.