دستگاه تولید فیلتر هوا

دستگاه فیلتر هوا دستی: نوین فیلتر سپاهان دستگاه فیلتر هوا دستی تولید نمی‌کند.

دستگاه تولید فیلتر هوا نیمه اتوماتیک A: هد میکس تیپ ۱ – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – قیمت ۹۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه نیمه اتوماتیک تولید فیلتر هوا B: کلیه مشخصات نیمه اتوماتیک A – میز نیمه اتوماتیک – سیستم برق inverter – قیمت ۱۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ A: هد میکس رباتیک تیپ ۱ – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – قیمت ۱۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ B: هد میکس رباتیک تیپ ۲ -آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – قیمت ۲۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ C: هد میکس طرح ایتالیا – آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم کنترلر PLC – سیستم برق inverter – قیمت ۲۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ D: هد میکس طرح ایتالیا – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم برق inverter – کنترلر تحت PC Basis با مادربرد – CNC تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکه و اتصال به اینترنت – قیمت ۳۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ E: هد میکس طرح ایتالیا – آب خنک – تزریق اتوماتیک به همراه کنترل دبی مواد – سیستم برق inverter – کنترلر تحت PC Basis با مادربرد – CNC تعریف قالب‌های تمام سازندگان خودرو با نرم افزار MAGH3 فارسی توسط اپراتور و پروگرام از راه دور تحت شبکه و اتصال به اینترنت – قیمت ۴۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه تولید فیلتر هوا اتوماتیک تیپ F: مشخصات دستگاه اتوماتیک C – دو عدد سیستم تزریق مجزا جهت خودروهای سبک – قیمت ۴۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپG: مشخصات معادل تیپ D – دو عدد سیستم تزریق مجزا جهت خودروهای سبک و سنگین – قیمت ۶۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دستگاه فیلتر هوا اتوماتیک تیپ H: مشخصات معادل تیپ E+D – طراحی جهت خودروهای سبک و سنگین و صنعتی – طراحی جهت مصارف کارخانه ای و چند شیفتی – چیلر (کولر گازی Cold+Plus) – قیمت ۷۹۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان


غلطک طرح قدیم ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

غلطک طرح جدید ۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

هدمیکس معمولی ۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

هد میکس طرح ایتالیا ۶۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

سیستم آب خنک ۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

سیستم آب خنک جهت نصب روی دستگاه های دیگر به همراه چیلر و کنترل دما (ترموستات) ۶۹٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

سیستم برش اتوماتیک ۴۹٫۸۰۰٫۰۰۰

دستگاه می‌تواند بنا به سفارش مشتری در ابعاد و مشخصات فنی مختلف جهت مصارف و فیلتر های متعدد ساخته شود که در این صورت، قیمت به صورت توافقی می‌باشد.

Comments are closed.